Knolplanten

Knolplanten zijn planten b.v. Lotus, Aponogeton, die hun bladeren vanuit een knol laten groeien. Elk blad zal uit de knol groeien tot een volwaardig blad. De bladeren zitten vlak boven de knol aan elkaar vergroeid. Tussen de knol en de bladeren vormt de plant worteltjes. Na enige tijd zullen de wortels langs de knol de bodem in groeien. De knolplant (alleen bij lotus) kan zich zelf los trekken van de knol en verder groeien in de bodem. Uit de knol zal weer een nieuwe plant groeien en zal het bovenstaande zich herhalen. Wel belangrijk is om de knol na het loslaten van iedere plant te controleren of deze niet gaat rotten.

Knolplanten behandelen en planten:

  1. Spoel de knol goed schoon voor u deze in het aquarium plaatst;
  2. Haal indien er al een klein plantje uitgroeit de eventueel beschadigde bladeren weg;
  3. Plaats de knol nu voor de helft in de bodem, doe dit niet te diep anders zal de knol gaan rotten;
  4. Zorg er voor dat de knolplant voldoende ruimte heeft om te groeien;
  5. Wilt u de knolplant uitdunnen, dan kunt u dit doen door de oudere, grotere of lelijke bladeren weg te knippen. Doe dit zo dicht mogelijk bij het midden van de plant;
  6. Nadat de plant zich van de knol (alleen bij lotus) heeft los gemaakt, controleer dan of de knol nog hard is en herhaal vervolgens stap 1 t/m 4.